trendeit
Terms of Use

Terms of Use

Rezervasyonun yapılması ; TurkeyBikeRent.Com `un şartlarının kabul edilmesi anlamını taşır. Şikayet ve geri ödemelerin işlem tarihinden 14(on dört) gün sonrasına kadar tbr@turkeybikerent.com adresine iletilmesi gerekir.

Site hizmetlerinden yararlanan ve Site `ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Site tarafından işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla, Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini; gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla, TurkeyBikeRent.Com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Kullanıcılar, Siteyi kullanarak, TurkeyBikeRent.Com`un, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcıların işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Site nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur

Kullanıcılar, Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını; TurkeyBikeRent.Com`un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

TurkeyBikeRent.Com tarafından Site üzerinden, TurkeyBikeRent.Com`un kendi kontrolünde olan ve/veya olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara erişim verilebilir. Bu erişimler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacını veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliğini taşımamaktadır. Site üzerindeki erişimler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu erişimler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında TurkeyBikeRent.com`un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

TurkeyBikeRent.Com, sunduğu hizmetlerden hangilerinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

Gizlilik;
TurkeyBikeRent.Com, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. Yürürlükteki emredici mevzuat gereğince ve/veya yetkili adli ve idari makamlardan gelecek talepler doğrultusunda kullanıcılara ait. IP adreslerini açıklayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları;
Sitenin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar - "TurkeyBikeRent.com" un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) TurkeyBikeRent.com`a veya ilgili hak sahibine aittir. Kullanıcılar, TurkeyBikeRent.com hizmetlerini, TurkeyBikeRent.com bilgilerini ve TurkeyBikeRent.com`un Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TurkeyBikeRent.com`un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, işbu Site Kullanım Koşulları kapsamında, TurkeyBikeRent.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, TurkeyBikeRent.com`un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları `nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Fiyat Politikamız;
Fiyatlarımız net ve KDV dâhil münferit veya araç başına satış fiyatları olarak sunulmuştur.